Twój plan abonamentowy
Testowy

Bezpłatnie

Przez 30 dni

Wypróbuj
Podstawowy

199 zł netto

Miesięcznie, rozliczane w cyklu rocznym, aż do usunięcia konta.

Zamów
Obejmuje pełną funkcjonalność systemu tj.:
Dedykowane kanały zgłoszeń:
- formularz on-line
- infolinia
TAK
1 aktywny formularz
1 aktywny numer infolinii
Funkcja nagrania zgłoszenia zaszyta w formularzu (nowość) TAK
Anonimizacja głosu zgłaszającego nagranego za pośrednictwem infolinii (głos Sygnalisty podlega zniekształceniu) (nowość) TAK
Nadanie nazwy własnej linku formularza TAK
Personalizacja klauzuli informacyjnej dla infolinii TAK
Liczba użytkowników systemu Bez limitów
Panel Administratora TAK
Panel Sygnalisty TAK
Przyjmowanie zgłoszeń spoza systemowych kanałów TAK
Uwierzytelnianie systemowe SMS lub email TAK
Generowanie indywidualnych kodów dostępu do złożonych zgłoszeń TAK
Wielopoziomowe metody autoryzacji dostępu TAK
Powiadomienia systemowe na email TAK
Szyfrowanie informacji i dokumentów TAK
Anonimizacja zgłoszeń TAK
Anonimizacja danych Sygnalisty TAK
Anonimizacja treści zgłoszeń (nowość) TAK
Prowadzenie rejestru zgłoszeń TAK
Komunikacja z Sygnalistą TAK
Możliwość nadawania priorytetów przyjętym zgłoszeniom TAK
Dostęp do systemu 24/7 TAK
Wsparcie techniczne TAK
Szkolenie dla użytkowników systemu (koordynatorów) TAK (około 60 minut)

*1 abonament pozwala na obsługę jednego podmiotu w oparciu o dedykowany formularz on-line oraz dedykowaną infolinię (przydzielony jeden numer telefonu)Simple7 sp. z o.o. ul.
Ołowiana 2, 85-461 Bydgoszcz
©
RODO I POLITYKA PRYWATNOSCI
REGULAMIN